Hertsöns hälsocentral
Information till patienter
Alla bokade och obokade patienter ska anmäla sig i receptionen (även bokade lab-tider). Hälsocentralen är öppen 07.45-17.00.
För tidsbeställning och akuta sjukdomsfall ring 0920-718 77 (återuppringningssystem).
Hemsida
Hertsögården
Hertsögårdens vård- och omsorgsboende ligger på Ekorrstigen 4 och har 18 lägenheter.
Kontakt:
Hemsida | 0920-45 30 00.