HERTSÖTRÄSKET
Den senaste av inplanteringssjöar i Luleå kommun är Hertsöträsket som ligger i nära anslutning till bostadsområdet Hertsön. Där har Luleå kommun de senaste åren planterat in både röding och regnbågslax. Men det finns också aborre och gädda att hämta där. Vid sjön finns strövstigar samt stugor, vindskydd och rastplatser. Flera hundra meter ramp är byggd runt sjön så det finns goda möjligheter även för rörelsehindrade att med rullstol komma ut till sjön.

Fisket är tillgängligt hela året. Fiskekort kostar 100 kr/dygn och omfattar max tre ädelfiskar per kort. Barn under 15 år får fiska på samma kort som målsman.

Fiskekorten kan köpas på följande ställen:
Luleå turistbyrå i Kulturens Hus, Statoil vid Örnäsrondellen och Vildmarksshopen.
Läs mera

ORMBERGET
Ormberget är en motions- och friluftsanläggning i Luleå. Här hittar du vintertid välpreparerade skidspår, skidskytteanläggning och slalombacke. Sommartid erbjuder Ormberget även motionsspår för löpning och cykelstigar för mountainbikes.

Skidspåren är uppdelade i två olika system, ett för motionsåkning och ett för elit med högre svårighetsgrad. Slalombacken på Ormberget är en teknik- och familjebacke, speciellt bra för barn och nybörjare. Här finns ett big-jump, flera rails samt boxar och vid sidan av slalombacken finns en pulkbacke.
Mera om Ormberget

HERTSÖLANDETS NATURRESERVAT
Området domineras av skogs- och myrmarker av olika slag. Centralt i reservatet ligger den 73 hektar stora sjön Hertsöträsket, sommar som vinter söker sig många hit för att fiska.

Området är lättillgängligt och räcker till många upptäcktsfärder med vandringsvänliga stigar. En vandringsled, Hertsöstigen, slingrar sig genom området. Den är 17 kilometer lång och leder besökaren genom reservatet. Leden är märkt med informationstavlor som upplyser besökaren om ledens sevärdheter. Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.
Mera om naturreservatet

Jakt och skytte
Luleå kommun har via avtal med Luleå Jaktvårdklubb en överenskommelse som innebär att medborgare som är folkbokförda i Luleå kommun har rätt att bli medlemmar och få möjlighet att jaga på de marker klubben arrenderar.
Föreningens hemsida

Särskilda regler gäller motortrafiken i naturreservatet:
Det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet.
Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv.
Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!
Karta

SKOTERKLUBBEN
Hertsö Skoterklubb ansvarar för skyltningen av Hertsöns leder.
Läs mera om Hertsöns skoterliv på klubbens hemsida