områdesgruppen är ett lokalt planeringsorgan
med uppgift att utveckla samarbetet mellan kommunala förvaltningar,
föreningar och organisationer som har verksamhet inom bostadsområdet.

Inriktningen för områdesgrupper ska bland annat vara att:
ta tillvara ungdomars idéer
arbeta drogförebyggande
arbeta för en bra föreningssamverkan inom området
stödja mångkulturellt samarbete
vara delaktig i planerande och genomförande av arrangemang för ungdomar

När kan jag kontakta min områdesgrupp?
Kontakta samordnaren för ditt område om du lokalt vill vara med och påverka,
göra en insats eller om du är nyfiken på vad din områdesgrupp gör.
Alla kan bidra med något!

Områdessamordnare:
Bengt Augustsson, LSK
E-post: bengt_augustsson@telia.com
Mobil: 070-659 00 11

OMRÅDESGRUPPENS MÖTEN
Områdesgruppen 2020-02-18
Områdesgruppen 2020-01-14
Områdesgruppen 2019-12-17
Områdesgruppen 2019-10-22
Områdesgruppen 2019-09-24
Områdesgruppen 2019-08-20
Områdesgruppen 2019-05-28
Områdesgruppen 2019-04-23
Områdesgruppen 2019-03-26
Områdesgruppen 2019-02-26
Områdesgruppen 2019-01-22
Områdesgruppen 2018-09-25
Områdesgruppen 2018-08-21
Områdesgruppen 2018-04-24
Områdesgruppen 2018-03-27
Områdesgruppen 2017-10-31
Områdesgruppen 2017-09-26
Områdesgruppen 2017-05-23
Områdesgruppen 2017-04-25
Områdesgruppen 2017-03-28
Områdesgruppen 2017-02-28
Områdesgruppen 2017-01-31
Områdesgruppen 2016-11-29
Områdesgruppen 2016-10-25
Områdesgruppen 2016-09-27
Områdesgruppen 2016-08-30
Områdesgruppen 2016-05-24
Områdesgruppen 2016-04-26
Områdesgruppen 2016-03-01
Områdesgruppen 2016-01-26
Områdesgruppen 2015-11-24
Områdesgruppen 2015-10-27
Områdesgruppen 2015-09-29
Områdesgruppen 2015-08-25
Områdesgruppen 2015-05-26
Områdesgruppen 2015-04-28
Områdesgruppen 2015-03-31
Områdesgruppen 2015-02-24
Områdesgruppen 2015-01-27
Områdesgruppen 2014-11-25
Områdesgruppen 2014-10-28
Områdesgruppen 2014-09-23
Områdesgruppen 2014-08-26
Områdesgruppen 2014-06-13
Områdesgruppen 2014-05-27
Områdesgruppen 2014-04-29
Områdesgruppen 2014-02-25
Områdesgruppen 2014-03-25
Områdesgruppen 2014-02-25
Områdesgruppen 2014-01-28
omradesgruppen 2013-12-03
områdesgruppen 2013-10-29
områdesgruppen 2013-09-24
områdesgruppen 2013-06-18
områdesgruppen 2013-05-14
områdesgruppen 2013-04-17
områdesgruppen 2013-03-20
områdesgruppen 2013-01-24
områdesgruppen 2013-01-22
planeringsmöte 2013-01-09
områdesgruppen 2012-12-04
områdesgruppen 2012-11-06
områdesgruppen 2012-10-02
områdesgruppen 2012-08-28
områdesgruppen 2012-06-07
områdesgruppen 2012-05-08
områdesgruppen 2012-04-03
områdesgruppen 2012-03-06
områdesgruppen 2012-01-31
områdesgruppen 2011-11-29
områdesgruppen 2011-10-18
områdesgruppen 2011-09-27
områdesgruppen 2011-06-06
områdesgruppen 2011-04-02
områdesgruppen 2011-03-01
områdesgruppen 2011-01-25
områdesgruppen 2010-12-02
områdesgruppen 2010-10-19
områdesgruppen 2010-09-21
områdesgruppen 2010-05-04
områdesgruppen 2010-03-02
områdesgruppen 2010-02-02
områdesgruppen 2009-12-01
områdesgruppen 2009-10-06
områdesgruppen 2009-09-01
Mer om områdesgrupperna på Luleå kommuns hemsida