INTRESSEORGANISATIONER

PRO HERTSÖN-LERBÄCKEN
Notera att kontaktinformationen leder till PROs riksorganisation, som sedan vidarebefordrar kontakten.
Tel: 08-7016700
E-post: info@pro.se
Hemsida

HERTSÖ VILLAÄGAREFÖRENING
Föreningen verkar för att boendemiljön förbättras och bevakas i samarbete med andra aktiva föreningar i Hertsön
Hemsida

HERTSÖNS OMRÅDESGRUPP
Hertsöns områdesgrupp är ett lokalt planeringsorgan med uppgift att utveckla samarbetet mellan kommunala förvaltningar, föreningar och organisationer som har verksamhet inom bostadsområdet
Läs mera

HERTSÖNS S-FÖRENING
Vill DU också få möjlighet att påverka?
Om DU vill förändra världen, går det lättare om DU gör det tillsammans med andra
Hemsida