Dungen förskola
Förskola som har nära till natur och rekreation. Vi har en varierande och spännande utemiljö som är anpassad för både små och stora barn. Förskolan har nära till låg-, mellan- och högstadieskola. I närområdet finns även idrottsplats, bibliotek, affär som vi besöker tillsammans med barnen.
Hemsida
Snömannen förskola
Förskolan ligger på Hertsön i ett lugnt och stabilt område med närhet till naturen. Centrum med affär, bibliotek, badhus, vårdcetral och idrottsplats ligger på gångavstånd från förskolan. Utemiljön på förskolan består till stor del av kuperad natur med små skogsdungar.
Hemsida
Kullen förskola
Förskola med eget tillagningskök, som ligger fint till med naturen in på knuten. Vi har miljögården, stallet och biblioteket på gångavstånd. Vi arbetar för att väcka lust och nyfikenhet till lek och lärande hos alla barn.
Hemsida
Ängen förskola
Förskolan är Grön Flagg-certifierad. På förskolan finns en småisavdelning och fyra avdelningar med ålderblandade barngrupper. Vi har eget tillagningskök som lagar god och näringsrik mat med mycket grönsaker och ett minimum av socker.
Hemsida