Bibliotekets kommande öppettider 06.00-22.00

Från 1 januari gäller nya öppettider för folkbiblioteken i Luleå. Till en början får tre bibliotek, Björkskatan, Hertsön och Gammelstad, minskade öppettider då personal flyttas om för att stärka upp Porsöns och Råneås bibliotek. – Vi vill satsa mer på det läsfrämjande arbetet på Porsön och i Råneå och samtidigt förhindra ensamarbete för vår personal, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun. De nya öppettiderna är baserade på besöksstatistik över vilka tider medborgarna främst nyttjar sina bibliotek. De minskade öppettiderna i början av året föreslås sedan kompenseras med meröppet, vilket betyder att biblioteken har både bemannade och obemannade öppettider. För att testa system och rutiner är planen att införa meröppet först några timmar i veckan, men målet är bibliotek som är öppna mellan klockan 06.00-22.00, sju dagar i veckan. Formellt tas ärendet om meröppet upp i kultur-och fritidsnämnden i januari. – Meröppet innebär att låntagarna ansöker om en nyckeltagg och …

Läs meraBibliotekets kommande öppettider 06.00-22.00

Luleå kommun får ny webb.

Under hösten kommer en uppdaterad och smartare version av Luleå kommuns webbplats www.lulea.se. Webben blir en renodlad servicewebb med fokus på kommunens tjänster och service. Den nya webbplatsen tar hjälp av AI, artificiell intelligens, för att ge besökaren ännu bättre service och göra det lättare att hitta information. format_quote Luleå kommuns webbplats består idag av över 4000 sidor och det är svårt att bygga en struktur som gör det lätt för alla att hitta informationen. Vi tänker och söker olika helt enkelt. Målet är att besökaren ska uppleva att det blir lättare att hitta kommunens tjänster och service på den nya webben, säger Andreas Johansson, digitala kanaler […] Mera