Bibliotekets kommande öppettider 06.00-22.00

Från 1 januari gäller nya öppettider för folkbiblioteken i Luleå. Till en början får tre bibliotek, Björkskatan, Hertsön och Gammelstad, minskade öppettider då personal flyttas om för att stärka upp Porsöns och Råneås bibliotek. – Vi vill satsa mer på det läsfrämjande arbetet på Porsön och i Råneå och samtidigt förhindra ensamarbete för vår personal, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun. De nya öppettiderna är baserade på besöksstatistik över vilka tider medborgarna främst nyttjar sina bibliotek. De minskade öppettiderna i början av året föreslås sedan kompenseras med meröppet, vilket betyder att biblioteken har både bemannade och obemannade öppettider. För att testa system och rutiner är planen att införa meröppet först några timmar i veckan, men målet är bibliotek som är öppna mellan klockan 06.00-22.00, sju dagar i veckan. Formellt tas ärendet om meröppet upp i kultur-och fritidsnämnden i januari. – Meröppet innebär att låntagarna ansöker om en nyckeltagg och …

Läs meraBibliotekets kommande öppettider 06.00-22.00

DAGORDNING

Möte Hertsöns Områdesgrupp 2019-11-26 Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli §84 Mötets öppnande §85 Godkännande av dagordning §86 Val av sekreterare §87 Godkännande av föregående protokoll §88 Skrivelse till Lulebo, ev. reflektioner §89 Samordning/Verksamhet i framtiden? Hur verka för/förstärka verksamhet för barn och unga? §90 Hertsö Nätverk – rapporter/planer från medlemsorganisationer §91 Övriga frågor §92 Nästa möte, 17/12. Förslag på innehåll? §93 Mötets avslutning OBS! Fika finns från 09.30 Välkomna! Bengt Augustsson ordf Protokoll från mötet 22-oktober

Områdesgruppens augustimöte

DAGORDNING Hertsöns Områdesgrupp 2019-08-20 Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli §54 Mötets öppnande §55 Godkännande av dagordning §56 Val av sekreterare §57 Godkännande av föregående protokoll §58 Reflektioner över Hertsödagen och övrig sommarverksamhet §59 Planer inför höstens verksamhet §60 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer §61 Övriga frågor §62 Mötesplan för hösten: 20/8, 24/9, 22/10, 26/11, 17/12 §53 Mötets avslutning OBS! Fika finns från 09.30 Välkomna! Bengt Augustsson ordf

Luleå kommun får ny webb.

Under hösten kommer en uppdaterad och smartare version av Luleå kommuns webbplats www.lulea.se. Webben blir en renodlad servicewebb med fokus på kommunens tjänster och service. Den nya webbplatsen tar hjälp av AI, artificiell intelligens, för att ge besökaren ännu bättre service och göra det lättare att hitta information. format_quote Luleå kommuns webbplats består idag av över 4000 sidor och det är svårt att bygga en struktur som gör det lätt för alla att hitta informationen. Vi tänker och söker olika helt enkelt. Målet är att besökaren ska uppleva att det blir lättare att hitta kommunens tjänster och service på den nya webben, säger Andreas Johansson, digitala kanaler […] Mera

Nytt på Hertsön – GYM 974

Gymmet öppnar lördag 29 juni kl 09.00 och är då bemannat till 16.00. Öppningserbjudandet innebär att vi bjuder på startavgiften (värde 249 kr) samt en månads fri träning (värde 249 kr). Totalt är erbjudandet värt 498 kr. Bindningstiden för dig som tecknar detta medlemskap är 12 månader. Lördag 29 juni bjuder vi även på kaffe & fika till alla som kommer förbi gymmet! Väljer du att lösa årskort och betala det direkt bjuder vi på två månaders gratis träning istället för en. Det erbjudandet är värt 747 kr. Ett årskort kostar 2988 kr men räcker alltså i 14 månader […] Läs mera om öppningserbjudanden på GYM 974

Talga väljer Luleå

Talga väljer Luleå för tillverkning av batterikomponenter – Australiensisk-svenska bolaget ytterligare ett steg närmare produktion Många nya jobb, miljarder i omsättning och Luleås första etablering inom smart industri till nya industriområdet Hertsöfältet kan bli verklighet, enligt Talga Resources, som nu offentliggör sina etableringsplaner för Sverige. ”Vi är glada att kunna meddela att vi har vi har valt Luleå och industriområdet vid Luleå hamn som plats för vår framtida förädlingsanläggning. Vi ser det som optimalt att kunna ha anläggningen förhållandevis nära utvinningen och samtidigt ha tillgång till spetskompetens, forskning, logistik och grön energi”, säger Talgas Sverigechef Anna Utsi. Talga, som nyligen genomfört en urvalsprocess av lämpliga platser för en förädlingsanläggning, meddelar nu att man beslutat att välja Luleå som lokaliseringsort. Vid full utbyggnad av projektet skulle det kunna ge ett sjuttiotal arbetstillfällen i Luleå. Gruvan i Vittangi beräknas sysselsätta ett femtiotal personer vid full drift. ”För Luleå och Norrbotten är det …

Läs meraTalga väljer Luleå