BAGARSTUGAN
INFORMATION FRÅN HERTSÖ BAGARSTUGEFÖRENING
Bagarstugan är öppen för alla som vill baka eget bröd

PERSONER/INSTRUKTÖRER SOM LÄMNAR UT NYCKEL TILL BAGARSTUGAN:
Brita Ström 070-376 61 32 | Elsy Ranfjäll 0920 – 65 056
Per Aasa 0920 – 65 093 | Roland Larsson 070-683 40 35

BOKNING AV BAGARSTUGAN
Ring eller kontakta Hertsö Bibliotek
Tel. 0920 – 45 38 72
Vi håller med instruktör!
Vill Du lära Dig hur det går till att elda i ugn och baka så ökar avgiften med 100 kronor

Var vänlig och respektera bokad tid och städa ordentligt efter dig!
OBS! Du äger INTE rätten att ”värma upp” ugnen på annan tid än den du bokat och betalat för.