Miljögårdens historia
I början av 90-talet tyckte många boende och arbetande på Hertsön att parkområdet kring Hertsökullar behövde göras mer attraktivt.
Riksbyggen hade projektanställt en person för att lyfta området Hertsön. Tillsammans med en Hertsöbo som hade tankar om en djurgård sammankallade man förskolan, skolan, boende, föreningar och arbetsplatser till ett möte där även Parkförvaltningen deltog.

Miljögårdens huvudbyggnad flyttades 1999 till nuvarande plats från en by i Piteå kommun

Kommunens arbetsmarknadsavdelning startade ett samarbete med Miljögårdsföreningen och parkförvaltningen där man bedriver ett sysselsättningsprojekt på gården. Avsikten var att på detta sätt få igång en åretruntverksamhet i gården som stått oanvänd alldeles för ofta. Mera på https://visitlulea.se

Caféets öppettider:
vardagar kl. 10:00-15:00
Caféet har helgöppet på sommaren kl. 11-14
(efter påsk till och med september)
Adress
Gamla Lövskärsvägen 5
0920-45 41 19