DAGORDNING


Möte Hertsöns Områdesgrupp 2019-11-26
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli

§84 Mötets öppnande
§85 Godkännande av dagordning
§86 Val av sekreterare
§87 Godkännande av föregående protokoll
§88 Skrivelse till Lulebo, ev. reflektioner
§89 Samordning/Verksamhet i framtiden? Hur verka för/förstärka verksamhet för barn och unga?
§90 Hertsö Nätverk – rapporter/planer från medlemsorganisationer
§91 Övriga frågor
§92 Nästa möte, 17/12. Förslag på innehåll?
§93 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30
Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Protokoll från mötet 22-oktober

Lämna en kommentar