Områdesgruppens augustimöte

DAGORDNING
Hertsöns Områdesgrupp 2019-08-20
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli

§54 Mötets öppnande
§55 Godkännande av dagordning
§56 Val av sekreterare
§57 Godkännande av föregående protokoll
§58 Reflektioner över Hertsödagen och övrig sommarverksamhet
§59 Planer inför höstens verksamhet
§60 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer
§61 Övriga frågor
§62 Mötesplan för hösten: 20/8, 24/9, 22/10, 26/11, 17/12
§53 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30
Välkomna!
Bengt Augustsson
ordf

Lämna en kommentar