OM HERTSÖN
Hertsön ligger 5 kilometer öster om Luleå centrum och är det största bostadsområdet i Luleå utanför innerstaden.

Folkmängd 2018:
Hertsön 5 458 (-104) Lerbäcken 882 (+15) Hertsölandet 545 (+26)
Siffrorna inom parentes är förändringar från 2017

HERTSÖNS HISTORIA
1300-talet: Hertsön fick sitt namn efter den första bosatta.
1902: kom telefonen till byn.
1906: Landsvägen in till centrala Luleå blev klar.
1925: kom elektriciteten.
2001: Hertsön får Bredbandsfiber
Mera om Hertsöns historia Senaste från Hertsön
 Senaste från Luleå Kommun